2021/2/25  |  ۱۳۹۹/۱۲/۷

نکات ایمنی در سفر با قطار

-افراد سودجو منتظر غفلت شما هستند، در طول سفر همواره مراقب وسائل و اموال قيمتي خود باشيد.

-در همه حال هوشياري خود را در سفر حفظ كنيد و از قبول و نگهداري امانات افرادناشناس و سپردن فرزندان و وسائل خود به آنان خودداري كنيد.

-از دريافت هرگونه دارو، خوراكي و نوشيدني از افراد ناشناس يا استشمام عطر و اسپري خوشبو كننده آنان (به دليل احتمال بروز مسموميت يا بيهوشي) خودداري كنيد.

-در نگهداري پول، اموال و اشياي قيمتي خود دقت كافي را به عمل آورده و از نشان دادن آنها به ديگران امتناع كنيد.

-هنگام ترك كوپه در بین راه، حتماً يكي از همراهان خود را در كوپه بگماريد يا وسائل گرانبها را با خود همراه ببريد.

-از تبديل چكهاي مسافرتي افراد ناشناس و مشكوك به پول نقد خودداري كنيد.

-از بازگو كردن اطلاعات شخصي و دادن نشاني و شماره تلفن و... به افراد ناشناس اجتناب ورزيد.

-هنگام پياده شدن مسافران بين راهي دقت كنيد وسائل شما به اشتباه برده نشود.

-قبل از رسيدن به مقصد و ترك قطار وسائل خود را كنترل و جمع آوري كنيد. درصورت يافتن وسائل به جامانده از ديگران، آن را به مأموران قطارها و يا ايستگاه هاى راه آهن تحويل دهيد.

-براي حفظ نظم، امنيت و رفاه بيشتر، با مأموران قطار همكاري كرده و به هشدار آنان توجه كنيد.

-به علائم هشدار دهنده نصب شده در سالن مسافري توجه كرده و از مخدوش نمودن ياكندن آنها خودداري نماييد.

-كپسول هاي تعبيه شده در راهروها براي حفظ ايمني شما در طول سفر در مواجهه باخطرات احتمالي است. از دستكاري آنها جداً خودداري نماييد.

-قطار سرمايه ي ملي و متعلق به عموم جامعه است. در حفظ و مراقبت از آن كوشا بوده و از خراب كردن و نوشتن مطالب بر روي بدنه قطار همچنين پاره كردن روكش تخت هاو صندلي ها خودداري نماييد.

 

 

 

یادآوریهای مهم در طول سفر

-خواباندن كودكان در كف كوپه يا تخت فوقاني، ضمن در پي داشتن خطر، موجب سلب آرامش شما ميشود.

-از ايستادن كنار درهاي كشويي بين سالنها به دليل وجود خطرات احتمالي اجتناب كنيد.

-دستگير ه ترمزاضطراری در محفظه مخصوص بالاي در كوپه تعبيه شده است. استفاده از آن فقط -در موارد اضطراري مجاز است. استفاد ه غيرمجاز 200 هزارريال جريمه نقدي در پي دارد.

-از دست زدن به تابلوي برق سالن به دليل بروز خطرات جاني، جداً خودداري شود.

-حتی المقدور هنگام عبور قطار از مناطق حاشيه شهرها و روستا، از ايستادن كنار پنجره كوپه و راهرو (به دليل احتمال سنگپراني) خودداري كنيد.

-هنگام سوار و پياده شدن مراقب كودكان و افراد سالمند باشيد.

-نياز به فوریتهاي پزشكي خود را در مرحله اول به مهماندار سالن ودر صورت عدم دسترسي به وي، به سرمهماندار يا رئيس قطار اطلاع دهيد تا براي حضور آمبولانس وپزشك در اولين ايستگاه هماهنگي هاي لازم صورت پذيرد. همچنين در صورت نياز به ويلچر به رستوران قطار مراجعه كنيد.

-بر اساس قانون، استعمال دخانيات در اماكن و وسائل نقليه عمومي ممنوع است. ازكشيدن سيگار در قطار خودداري كنيد.

-به همراهان به ويژه كودكان خود توصيه كنيد شماره سالن و كوپه، مبدأ و مقصد را به خاطر بسپارند .

-دويدن، تجمع و ايجاد سروصدا در راهروها موجب سلب آسايش و آرامش ديگران خواهد شد.

رعايت حجاب و شئون اسلامي در طول سفر الزامي است.

-قطار مطمئن ترين وسيله سفر است. در صورت بروز حادثه غيرمترقبه، به راهنمايي و دستور مأموران قطار توجه كنيد.

-در صورت وجود بيماران اورژانسي، رئيس قطار موارد را به اولين ايستگاه اطلاع خواهد داد تا آمبولانس و پزشك در ايستگاه آماده باشند.

-ارائه آب آشاميدني در بطر يهاي نيم ليتري در يك نوبت بصورت رايگان ميباشد، در صورت نياز به آب آشاميدني بيشتر ميتوانيد از مهماندار قطار خريداري نماييد.

اخبار سفیر

پیشنهاد ما