2017/8/19  |  ۱۳۹۶/۵/۲۸

اخبار

آخرین مطالب | آرشیو | جستجو

جستجوی اخبار و مقالات

اخبار سفیر

استخدام رییس قطار
شرکت سفیر ریل آسیا در نظر دارد جهت تأمین نیروی انسانی متعهد و متخصص مورد نیاز خود در شغل "رئیس قطار مسافری"  تعدادی از متقاضیان مرد ساکن تهران با مدرک تحصیلی کارشناسی را از طریق آزمون علمی و مصاحبه، تحقیق و معاینات پزشکی دعوت...

پیشنهاد ها