2016/12/9  |  ۱۳۹۵/۹/۱۹

اخبار سفیر

پیش فروش مهر و آبان ماه ۹۵
پیش فروش اینترنتی بلیت قطارهای شرکت سفیر ریل آسیا از تاریخ ۹۵/۰۸/۰۱ لغالیت ۹۵/۰۹/۳۰ ساعت ۸  صبح و پیش فروش در مراکز فروش ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه 95/07/25 آغاز می شود. جهت تهیه بلیت به سامانه www.safirrail.ir  و یا مراکز فروش بلیت د...

پیشنهاد ما